TECE Profil Stelaż montażowy pod umywalkę, z syfonem podtynkowym 9310004

Dostępność: W magazynie

Stała cena: 538,00 zł

Promocyjna cena 343,00 zł

TECE Profil Stelaż montażowy pod umywalkę,  z syfonem podtynkowym 9310004

Kliknij na obrazek aby obejrzeć pełną wersję

Zmniejsz
Powiększ

Więcej widoków

LUB
Towar kompletowany jest w ciągu 7-21 dni roboczych

Krótki opis

TECEprofil® - Stela¿ monta¿owy pod umywalkê,
z syfonem podtynkowym. Możliwy montaż w toaletach
dla osób niepełnosprawnych.
S³u¿y do zabudowy w systemie TECEprofil® lub
zabudowy indywidualnej (tzw metod¹ such¹) Mo¿liwy
jest równie¿ monta¿ do oeciany pod k¹tem 45o
W sk³ad stela¿a wchodz¹ nst. elementy:
• metalowa rama nooena lakierowana proszkowe
• dwie stopki monta¿owe z hamulcem, u³atwiaj¹cym
regulacjê wysokooeci w zakresie od 0-200mm
• ocynkowana p³yta przy³¹czeniowa do monta¿u kolan
naoeciennych w rozstawie 150 lub 200mm
• dwie szpilki mocuj¹ce ceramikê z nakrêtkami
M 10 (zakres regulacji od 30-400mm)
• syfon podtynkowy DN 50 z redukcj¹ gumow¹
30/50 mm
• zatyczki pe³ni¹ce równie¿ rolê znaczników,
u³atwiaj¹cych zabudowê
G³êbokooeæ zabudowy 140-200 mm
Wymiary 1120x500x140 mm
Komplet nie zawiera mocowania górnego,
oraz kolan naoeciennych
 

Szczegóły

TECEprofil® - Stela¿ monta¿owy pod umywalkê,
z syfonem podtynkowym. Możliwy montaż w toaletach
dla osób niepełnosprawnych.
S³u¿y do zabudowy w systemie TECEprofil® lub
zabudowy indywidualnej (tzw metod¹ such¹) Mo¿liwy
jest równie¿ monta¿ do oeciany pod k¹tem 45o
W sk³ad stela¿a wchodz¹ nst. elementy:
• metalowa rama nooena lakierowana proszkowe
• dwie stopki monta¿owe z hamulcem, u³atwiaj¹cym
regulacjê wysokooeci w zakresie od 0-200mm
• ocynkowana p³yta przy³¹czeniowa do monta¿u kolan
naoeciennych w rozstawie 150 lub 200mm
• dwie szpilki mocuj¹ce ceramikê z nakrêtkami
M 10 (zakres regulacji od 30-400mm)
• syfon podtynkowy DN 50 z redukcj¹ gumow¹
30/50 mm
• zatyczki pe³ni¹ce równie¿ rolê znaczników,
u³atwiaj¹cych zabudowê
G³êbokooeæ zabudowy 140-200 mm
Wymiary 1120x500x140 mm
Komplet nie zawiera mocowania górnego,
oraz kolan naoeciennych
 

Informacje dodatkowe

Wymiary Nie
Producent Tece