TECE Profil Stelaż montażowy pod umywalkę, z syfonem podtynkowym 9310004

Dostępność: W magazynie

Stała cena: 538,00 zł

Promocyjna cena 343,00 zł

TECE Profil Stelaż montażowy pod umywalkę,  z syfonem podtynkowym 9310004

Kliknij na obrazek aby obejrzeć pełną wersję

Zmniejsz
Powiększ

Więcej widoków

LUB
Termin realizacji zamówienia przy braku dostępności na naszej stronie jest taki jak podaje regulamin sklepu internetowego

Krótki opis

TECEprofil® - Stela¿ monta¿owy pod umywalkê,
z syfonem podtynkowym. Możliwy montaż w toaletach
dla osób niepełnosprawnych.
S³u¿y do zabudowy w systemie TECEprofil® lub
zabudowy indywidualnej (tzw metod¹ such¹) Mo¿liwy
jest równie¿ monta¿ do oeciany pod k¹tem 45o
W sk³ad stela¿a wchodz¹ nst. elementy:
• metalowa rama nooena lakierowana proszkowe
• dwie stopki monta¿owe z hamulcem, u³atwiaj¹cym
regulacjê wysokooeci w zakresie od 0-200mm
• ocynkowana p³yta przy³¹czeniowa do monta¿u kolan
naoeciennych w rozstawie 150 lub 200mm
• dwie szpilki mocuj¹ce ceramikê z nakrêtkami
M 10 (zakres regulacji od 30-400mm)
• syfon podtynkowy DN 50 z redukcj¹ gumow¹
30/50 mm
• zatyczki pe³ni¹ce równie¿ rolê znaczników,
u³atwiaj¹cych zabudowê
G³êbokooeæ zabudowy 140-200 mm
Wymiary 1120x500x140 mm
Komplet nie zawiera mocowania górnego,
oraz kolan naoeciennych
 

Details

TECEprofil® - Stela¿ monta¿owy pod umywalkê,
z syfonem podtynkowym. Możliwy montaż w toaletach
dla osób niepełnosprawnych.
S³u¿y do zabudowy w systemie TECEprofil® lub
zabudowy indywidualnej (tzw metod¹ such¹) Mo¿liwy
jest równie¿ monta¿ do oeciany pod k¹tem 45o
W sk³ad stela¿a wchodz¹ nst. elementy:
• metalowa rama nooena lakierowana proszkowe
• dwie stopki monta¿owe z hamulcem, u³atwiaj¹cym
regulacjê wysokooeci w zakresie od 0-200mm
• ocynkowana p³yta przy³¹czeniowa do monta¿u kolan
naoeciennych w rozstawie 150 lub 200mm
• dwie szpilki mocuj¹ce ceramikê z nakrêtkami
M 10 (zakres regulacji od 30-400mm)
• syfon podtynkowy DN 50 z redukcj¹ gumow¹
30/50 mm
• zatyczki pe³ni¹ce równie¿ rolê znaczników,
u³atwiaj¹cych zabudowê
G³êbokooeæ zabudowy 140-200 mm
Wymiary 1120x500x140 mm
Komplet nie zawiera mocowania górnego,
oraz kolan naoeciennych
 

Informacje dodatkowe

Wymiary Nie
Producent Tece