TECE Profil Stelaż montażowy pod umywalkę 9310000

Dostępność: W magazynie

Stała cena: 456,00 zł

Promocyjna cena 291,00 zł

TECE Profil Stelaż montażowy pod umywalkę 9310000

Kliknij na obrazek aby obejrzeć pełną wersję

Zmniejsz
Powiększ

Więcej widoków

LUB
Towar kompletowany jest w ciągu 7-21 dni roboczych

Krótki opis

S³u¿y do zabudowy w systemie TECEprofil® lub
zabudowy indywidualnej (na sucho). Mo¿liwy jest
równie¿ monta¿ do oeciany pod k¹tem 45o
W sk³ad stela¿a wchodz¹ nst. elementy:
• metalowa rama nooena lakierowana proszkowo
• dwie stopki monta¿owe z hamulcem, u³atwiaj¹cym
regulacjê wysokooeci w zakresie od 0-200mm
• ocynkowana p³yta przy³¹czeniowa do monta¿u kolan
naoeciennych w rozstawie 80;100;150 lub 200mm
• dwie szpilki mocuj¹ce ceramikê z nakrêtkami M 10
(zakres regulacji od 30-400mm)
• kolano odp³ywowe DN 50/40 z redukcj¹ gumow¹
30/50
• zatyczki pe³ni¹ce równie¿ rolê znaczników,
u³atwiaj¹cych zabudowê
G³êbokooeæ zabudowy 140-200 mm
Wymiary 1120x500x140 mm
Komplet nie zawiera mocowania górnego,
oraz kolan naoeciennych
9.310.004

Szczegóły

S³u¿y do zabudowy w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Mo¿liwy jest równie¿ monta¿ do oeciany pod k¹tem 45o W sk³ad stela¿a wchodz¹ nst. elementy: • metalowa rama nooena lakierowana proszkowo • dwie stopki monta¿owe z hamulcem, u³atwiaj¹cym regulacjê wysokooeci w zakresie od 0-200mm • ocynkowana p³yta przy³¹czeniowa do monta¿u kolan naoeciennych w rozstawie 80;100;150 lub 200mm • dwie szpilki mocuj¹ce ceramikê z nakrêtkami M 10 (zakres regulacji od 30-400mm) • kolano odp³ywowe DN 50/40 z redukcj¹ gumow¹ 30/50 • zatyczki pe³ni¹ce równie¿ rolê znaczników, u³atwiaj¹cych zabudowê G³êbokooeæ zabudowy 140-200 mm Wymiary 1120x500x140 mm Komplet nie zawiera mocowania górnego, oraz kolan naoeciennych 9.310.004

Informacje dodatkowe

Wymiary Nie
Producent Tece