TECE Profil Stelaż montażowy pod umywalkę 9310000

Dostępność: W magazynie

Stała cena: 456,00 zł

Promocyjna cena 291,00 zł

TECE Profil Stelaż montażowy pod umywalkę 9310000

Kliknij na obrazek aby obejrzeć pełną wersję

Zmniejsz
Powiększ

Więcej widoków

LUB
Termin realizacji zamówienia przy braku dostępności na naszej stronie jest taki jak podaje regulamin sklepu internetowego

Krótki opis

S³u¿y do zabudowy w systemie TECEprofil® lub
zabudowy indywidualnej (na sucho). Mo¿liwy jest
równie¿ monta¿ do oeciany pod k¹tem 45o
W sk³ad stela¿a wchodz¹ nst. elementy:
• metalowa rama nooena lakierowana proszkowo
• dwie stopki monta¿owe z hamulcem, u³atwiaj¹cym
regulacjê wysokooeci w zakresie od 0-200mm
• ocynkowana p³yta przy³¹czeniowa do monta¿u kolan
naoeciennych w rozstawie 80;100;150 lub 200mm
• dwie szpilki mocuj¹ce ceramikê z nakrêtkami M 10
(zakres regulacji od 30-400mm)
• kolano odp³ywowe DN 50/40 z redukcj¹ gumow¹
30/50
• zatyczki pe³ni¹ce równie¿ rolê znaczników,
u³atwiaj¹cych zabudowê
G³êbokooeæ zabudowy 140-200 mm
Wymiary 1120x500x140 mm
Komplet nie zawiera mocowania górnego,
oraz kolan naoeciennych
9.310.004

Details

S³u¿y do zabudowy w systemie TECEprofil® lub zabudowy indywidualnej (na sucho). Mo¿liwy jest równie¿ monta¿ do oeciany pod k¹tem 45o W sk³ad stela¿a wchodz¹ nst. elementy: • metalowa rama nooena lakierowana proszkowo • dwie stopki monta¿owe z hamulcem, u³atwiaj¹cym regulacjê wysokooeci w zakresie od 0-200mm • ocynkowana p³yta przy³¹czeniowa do monta¿u kolan naoeciennych w rozstawie 80;100;150 lub 200mm • dwie szpilki mocuj¹ce ceramikê z nakrêtkami M 10 (zakres regulacji od 30-400mm) • kolano odp³ywowe DN 50/40 z redukcj¹ gumow¹ 30/50 • zatyczki pe³ni¹ce równie¿ rolê znaczników, u³atwiaj¹cych zabudowê G³êbokooeæ zabudowy 140-200 mm Wymiary 1120x500x140 mm Komplet nie zawiera mocowania górnego, oraz kolan naoeciennych 9.310.004

Informacje dodatkowe

Wymiary Nie
Producent Tece